Wanneer ik niet aan de voorwaarden voldoe mag ik het artikel dan nog terugsturen?

U mag het gekochte artikel binnen 14 dagen altijd terugsturen, ook wanneer u niet aan de voorwaarden voldoet. In dat geval zal er gekeken worden naar waardevermindering. Deze waardevermindering zal verrekend worden met het aankoopbedrag. Het resterende bedrag zal z.s.m. doch uiterlijk binnen 14 dagen teruggestort worden op uw rekening.